Chatrobot és más korszakváltó technológiák a turisztika és vendéglátás területén

March 1, 2018

Rólunk megjelent cikk Vanyúr Arnold - Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat területi vezetőjének tollából:

 

Korszakváltó technológiák a turisztika és vendéglátás területén

2018. február 21-én került megrendezésre Pécsett, a Hotel Kikeletben a Megye Értékei Konferencia következő állomás, „Korszakváltó technológiák a turisztika és vendéglátás területén. A rendezvény célja az elérhető pályázati források és a hatékony vendégszerzés technológiáinak a bemutatása volt a szállásadók, vendéglátók számára. 


Kiss Gyula István, mint főszervező és a Megye Értékei Programiroda képviselője kezdésként köszöntötte a résztvevőket, ismertette a programot. Ezt követően minden résztvevő röviden bemutatkozott, és elmondhatta, miért érkezett a rendezvényre, milyen elvárasai vannak vele kapcsolatosan. 


Az első előadásban Kiss Gyula István Integrált Online Marketing Stratégia címmel a networking, az üzleti kapcsolatépítés hatékony fortélyait mutatta be a gyakorlatban. Kezdő mondataival felhívta a figyelmet, hogy fontos a szállásadók, vendéglátók szempontjából megtalálni azt a vendégkört, amelyet ki tudnak szolgálni, azt, hogy kikkel tudnak együttműködni, és miként tudnak mikroközösségből makroközösséget építeni. Hangsúlyozta, hogy a tulajdonosok időt és pénzt kell, hogy fordítsanak alkalmazottaik munkahelyi képzésére, mely a piacon való versenyképesség megőrzésének egyik alapvető feltétele. 


A hatékony ügyfélszerzéshez szükséges rendelkezni megfelelő online stratégiával, melynek 9 alappillére van, úgymint:

  • keresőoptimalizálás

  • keresőmotoros marketing

  • közösségi média marketing

  • tartalom stratégia

  • brand marketing

  • e-mail marketing

  • weboldal design

  • blog stratégia

  • analitika

Pozitív példaként a Google-t állította a résztvevők elé, kiemelve, hogy a Google 2016-ban átalakította a keresőmotorjait, mely annak volt köszönhető, hogy elkezdték figyelni a felhasználók viselkedését, és kulcsszavak helyett kulcsmondatokat és –kifejezéseket használnak. Kiss Gyula István javasolta mindenki számára, hogy törekedjen az egyediségre, az innovációra, ha valamiben nem tud első lenni, teremtsen új kategóriát, olyant, amiben ő az első.


Statisztikai érdekességként megemlítette, hogy a közösségi médiát napi szinten 1,7 milliárd ember használja, alkalmazza. Ezen platformokon hatékony kommunikációval brand-et lehet építeni, és meg kell találni azokat a csoportokat, akikkel aktívan, eredményesen lehet kommunikálni. Fontos azonban az is, hogy minőségi tartalom nélkül eredménytelen az ilyen jellegű marketing. A tartalomnak megszerezhető élményekről kell szólniuk. Kiss Gyula István szavaival élve „A brand a bélyegző, az image a  lenyomat.” A szállásadóknak, vendéglátóknak azokat a részpiacokat kell megtalálni, ahonnan lehet vendégeket szerezniük, olyanokat, akik nem lesznek potenciális ügyfelei másoknak. 

Felmérések bizonyítják, hogy az úgynevezett applikációk hanyatló tendenciát mutatnak, és azon weboldalak élveznek előnyt, amelyek rendelkeznek mobilnézettel. A Google például automatikusan hátrébb sorolja azokat az oldalakat, amelyek nem rendelkeznek mobilnézettel. A weboldalnak egy munkaeszköznek kell lennie, annak tartalma a vendégek számára érthető nyelvezeten kell, legyen megfogalmazva. Fontos, hogy a szállás, a vendéglátó helyiség bekerüljön a médiába, és minden információ a megfelelő helyen és időben legyen megosztva. 

A második előadásban az automatizált vendégszerzést mutatta be. A vendégélmény és a technológizált vevőszerzés jelentős hatással tud lenni a vendéglátók bevételeinek a növelésére. Az ún. chatrobot és Messenger robot nagymértékben növeli a direkt foglalásokat, a vendégek elégedettségét, és az elemzések szerint 57%-ban tehermentesíti a szálláshelyek recepciósait. A recepció tehermentesítésével ideális esetben 2 hónap nyerhet a munkáltató, és ezen idő alatt az alkalmazottakat más tevékenységre is lehet használni. A chat nagy előnye, hogy míg az e-maileket az emberek 10-15%-a nézi meg azonnal, addig a chates üzeneteket 90%-ban azonnal megnyitják. A Facebook 2016 óta használ chatrobotokat, és ma már nagyon sok hotel alkalmazza őket belső tájékoztatási rendszerként. A kommunikáció felgyorsult, rövid üzenetekkel kommunikálunk, és ezt a technikát alkalmazzák egyre szélesebb körben a szállásadók is.

A prezentáció második felében a GDPR-t ismertette, mely 2018 legfontosabb történései közé tartozik az online marketingben. A GDPR röviden az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation). A téma azért tart számot nagy közérdeklődésre, mert mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós irányelv szólt, azt pedig a tagállamok maguk – sokszor eltérő módon –, ültették át. Mostantól fogva ez változni fog, mivel a GDPR közvetlen hatállyal rendelkezik, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó. Ennél fogva minden tagállamban ez a rendelet lesz a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi. A NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős hatóság, feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Azaz Magyarországon a NAIH felel majd a GDPR betartatásáért, ellenőrzéseket folytathat le, az adatvédelmi szabályok megsértőit szankcionálhatja. Emellett iránymutatást biztosító, jogszabály-értelmezést segítő feladatai is vannak. Uniós rendelet lévén a GDPR az EU-hoz valamilyen oknál fogva kapcsolódó adatkezelésekre állapít meg rendelkezéseket. A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.
Az online marketing technikák és a GDPR ismertetését követően az elérhető pályázati forrásokról kaptak tájékoztatást a konferencia résztvevői. 

Vörös Fanni, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ projektmenedzsere a Kisfaludy Program keretében, a panziót üzemeltetők számára nyitva lévő pályázati lehetőséget ismertette. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióban a fővároson kívüli panziók tulajdonosai vagy üzemeltetői pályázhatnak szálláshelyfejlesztésre, szobaszámtól, illetve a terv konkrét tartalmától függően 5-60 millió forintig terjedő támogatásra. A cél, hogy a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek általános minősége és a szolgáltatás színvonala emelkedjen, esetleg növekedjen a férőhelyek száma, a meglévő kapacitás kihasználtsága. A komfortfokozat növelése, az új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások, kapacitásbővítés mellett informatikai, energetikai beruházások, szolgáltatások megvalósítása egyaránt szerepelhet a pályázatban. A panziósnak vállalnia kell, hogy sikeresen megszerzi a „Panzió csillaggal" minősítést a projekt zárásáig, legalább évi 180 napon át nyitva tart, és erre az időszakra legkevesebb 50 százalékos kihasználtságot is garantál. A pályázat sikere nagyrészt a jól megírt pályázati anyagon múlik.

 

A Pécs, Felsőmalom u. 13. szám alatt található Baranya Megyei Vállalkozói Központ munkatársai igen komoly szakmai tapasztalat birtokában segítik a régió vállalkozásait, eddig számtalan sikeres pályázat megírásában közreműködtek. Növeli a pályázat sikerességének esélyét, ha jelentős rutinnal és hozzáértéssel rendelkező szakemberek állítják össze a benyújtandó anyagot, ezért a Kisfaludy panziófejlesztési pályázat megírásában, illetve a legjobb konstrukció kidolgozásában is bátran fordulhatnak a BMVK szakembereihez.


Vörös Fannit követően Vitári Csaba (BMVK) mutatta be az Országos Mikohitel Programot, mely a hazai mikrovállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat nyújtani.

 

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ munkatársait követően Vanyúr Arnold, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse ismertette a 10 ezer fő alatti településeken elérhető pályázati forrásokat. Előadása elején röviden bemutatta a Széchenyi Programiroda (SZPI) és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) felépítését, működését, térítésmentesen nyújtott szolgáltatásait. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében a korábbi években 2 olyan, országosan elérhető pályázati konstrukció volt, amelynek keretében lehetőség volt szálláshely fejlesztésre, annak kialakítására pályázni, ezek az ún. kis és nagy diverzes pályázatok voltak. Bár ezen pályázatok jelenleg fel vannak függesztve, Vanyúr Arnold ismertette az alapvető feltételeket, annak reményében, hogy esetleg ismét megnyitásra kerülnek majd. 

 
Ezt követően bemutatta a LEADER programot, mely szintén a Vidékfejlesztési Program része, viszont a helyi, térségi sajátosságkra alapuló Helyi Fejlesztési Stratégiák részeként kerültek meghirdetésre a pályázatok adott térségben. Magyarországon jelenleg 103 Helyi Akciócsoport működik, ezek közül Baranyában 6. Minden HACS köteles a pályázatokra szánt forrásainak legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítani. Vanyúr Arnold az összes megyei Akciócsoporttal kiváló munkakapcsolatot ápol, valamint 2008 és 2017 között a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület munkaszervezetének tagjaként napi szinten foglalkozott a LEADER programmal. A hallgatóság számára kiválasztotta és bemutatta a megyei HACS-ok azon felhívásait, melynek keretén belül pályázhatnak szállásadók és vendéglátók. Előadása nagy sikert aratott, és sokak érdeklődését felkeltette.

A konferencia végén Kiss Gyula István megköszönte a társszervezők segítségét, az előadók prezentációit, és a regisztráltak részvételét.

Please reload

Kiemelt hír

Hotelek és Vendéglátóhelyek Fejlesztése - Megye Értékei Konferencia

February 22, 2018

1/4
Please reload

Legfrissebb híreink