MNB Art and Culture corporate identity elements gray.png

Szentpétery Ádám

1956 -

Szentpétery Ádám (1956) Munkácsy-díjas festőművész, művészetpedagógus évtizedek óta a szlovákiai magyar és a szlovák kortárs képzőművészet egyik legmeghatározóbb alakja. A kilencvenes évek kezdetétől művészgenerációkat oktatott a Kassai Műszaki Egyetem Formatervezési, majd Képzőművészeti és Intermédia Tanszékén, 2006-tól tanszékvezetőként. Nyugdíjazása után is aktív maradt a tanszék kortársfestészeti stúdiójának vezetőjeként, amelyet megalakulása óta irányít. Számos köztéri murális munkája mellett az elmúlt huszonöt évben készített nagyméretű művei mára emblematikussá váltak annak ellenére, hogy a kortárs szlovák festészetben a geometrikus absztrakt művészetnek nincsen igazán nagy hagyománya. Szentpétery festészetének alapja a klasszikus modern (avantgárd) konstruktívizmus, amelyet a hetvenes évek magyar neoavantgárd geometrikus festészeti nyelvével ötvöz - életművét így egy szélesebb magyar, kelet-európai festészeti tradíció folytatásaként tekinthetjük. A művészt elsősorban a racionális kompozíciós egyensúly, a szerialitás elve, valamint a matematikai kombinációk formai lehetőségeinek keresése foglalkoztatja. 1993-tól a szimmetriának szentel megkülönböztetett figyelmet, az művészete meghatározó kompozíciós elve lesz. Az 1996-98 közti időszakban készített „strukturális” munkáiban a sűrűn átlapolt ecsetvonások rétege összenyomott térmélység érzetét kelti. A kilencvenes évek és a kétezres évek fordulóján a tiszta, nagy homogén képfelületek és az „összenyomott tér”-struktúrák közötti feszültség foglalkoztatja: a teret mélységében, továbbá horizontális és vertikális kiterjedésében is sűríti mindaddig, amíg azt nem érzi, hogy a parallel, képen belüli nagy, élénk színű sík egyensúlya a holtpontra nem ér. 2007-ben szögletes vásznai körformátumúvá változnak és ezzel a látható tér megformázása is megváltozik. A képsík térmélységének valós és látens képzetére összpontosít, ugyanakkor a tér síkba való „görbítése”, munkáinak 3D illúziója a technológiák – számítógépes modellezés, digitális manipulációk – előrehaladására is reflektál. Az MNB gyűjteményében lévő, kiemelkedően magas színvonalú, lenyűgöző vizuális erőt mutató Szentpétery képek 1996 és 2017 között születtek, így a művész majd’ minden korszakát átölelik. Látványos, nemcsak külsőleg, hanem belső dimenzióik tekintetében is nagy formátumú alkotások, melyeknek igazi művészi erejét az aprólékos, gondos kivitelezés adja. A művész valamennyi képét kézzel, ecsettel festi meg, s így minden objektív absztrakciójuk ellenére is ezek a képek a kézimunka, az egyedi és utánozhatatlan alkotói gesztusok hordozói.