MNB Art and Culture corporate identity elements gray.png

Major Kamill

-

A Pécsi Művészeti Gimnáziumban érettségizett, majd részt vett a Lantos Ferenc köré szerveződött alkotókör munkájában. Jelentős szerepe volt a Bonyhádi Zománcművészeti Szimpózium elindításában. Mesterének Lantos Ferencet, Simon Bélát, BálintEndrét, és Gyarmathy Tihamért tekinti. Két évi budapesti tartózkodás után, 1972-ben Franciaország-ban telepedett le. A párizsi Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs-ban szerzett diplomát, ahol jelenleg is tanít. A fekete és fehér, színes és színtelen, telt és üres közötti metamorfózist kutatja; az anyag örök átváltozását, hogy az emberi test, az írott és vésett szövegek maradványainak prezentálásával tudatosítsa bennünk az ember és kultúrájának mulandóságát, s kitapogassa az emlékezet határait. A nyomhagyás eszközeivel igyekszik a nyomtalanság érzetét kelteni, hogy a megszűnés pillanatát tetten érje, s mint örök állandót mutathassa fel. Méltatói egy része szerint munkásságának kulcsszavai: a melankólia és a nosztalgia, mások a létentúli lét biztató üzenetét olvassák ki műveiből. Temetők, elhagyott üzemek rozsdás, időmarta rácsai vezették el a geometrikus absztrakciótól a sávokban rendeződő, az akkád és sumér ékírásra emlékeztető ECRITURE (ÍRÁS)-sorozatához.