MNB Art and Culture corporate identity elements gray.png

Konok Tamás

(Budapest, 1930 – Budapest, 2020)

Bernáth Aurél tanítványaként 1948–53 között végezte festészeti tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. 1959-ben Párizsba emigrált; elszakadt a természetelvű festészettől, és a 70-es évektől kialakította saját, lírai geometrikus stílusát, amelyben fontos szerepet kap az érzékeny vonalrajz. 
Első önálló kiállítását a párizsi Galerie Lambert rendezte 1960-ban. A 70-es évektől feleségével, Hetey Katalin szobrászművésszel felváltva élt Párizsban és Zürichben. Szoros együttműködést alakított ki a zürichi Schlégl Galériával, rendszeresen kiállított francia, svájci, holland és svéd galériákban és múzeumokban. 1980-ban tért vissza önálló kiállításával Magyarországra, majd a 90-es évektől egyre többet tartózkodott és dolgozott Budapesten. 
Festészete a valóságon túli, transzcendens, időtlen tartalmak megragadására tesz kísérletet: a világegyetemet működtető erőket, energiákat, viszonyrendszereket kívánja ábrázolni konkrét, geometrikus formáival és vonalrendszereivel. Művészetére hatással voltak zenei tanulmányai, így műveiben tetten érhető a megszólaltatás tökéletességére, a ritmikára, a vonalvezetésre való odafigyelés. Elkötelezte magát az „apollonisztikus” művészetfelfogás – a világos kompozíció, az architektonikus képszerkezet – mellett, hét évtizedes pályafutása alatt tudatosan törekedett festészete megújítására is. Kisméretű kollázsokból kiinduló festészeti kísérletei többek között új képstruktúrákban és motívumokban, illetve színvilágának dinamikus változásaiban érhetők tetten. 

SZIPŐCS KRISZTINA