MNB Art and Culture corporate identity elements gray.png

Gáspár György

-

Gáspár György 2003-ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Egyetem szilikát szakán, 2013 és 2016 között pedig részt vett a Pécsi Tudományegyetem szobrász DLA képzésén. Egyetemista éveitől folyamatos jelen van mind a hazai, mind pedig a nemzetközi művészeti szcénában, a kortárs művészeti színtér ismert alakja, aki nemcsak a magyar kulturális közegben – a nyilvánosság különböző rétegeiben, illetve a kortárs magángyűjtemények struktúrájában – foglal el fontos helyet, hanem immár több nemzetközi tekintetben is jelentős tematikus, illetve csoportos kiállításon, valamint kortárs művészeti vásáron képviselte hazánkat. Kiállításai nyomán művei jelentős hazai és nemzetközi gyűjteményekben, a világ számos múzeumában és magángyűjteményében megtalálhatóak, úgy mint Svájcban, Németországban, vagy a világ legjelentősebb üvegművészeti múzeumában, a new yorki Coming Museum of Glassban is fellelhetőek. Gáspár György itthon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, illetve a Pécsi Tudományegyetemen több mint másfél évtizede folytat oktatói munkát, de meghívott kurzusvezetőként kétszer is oktatott a Washington állambeli Stanwood üvegművészeti iskolájában. Gáspár György a modern magyar üvegművészet egyik kiemelkedő mestere, generációjának egyik legnagyobb tehetségű, biztos referenciákkal rendelkező tagja. Munkáit a tökéletes technikai kivitelezés, az igényes formálás és látványos, letisztult motívum- és színvilág jellemzi. A több réteg üveg közé helyezett színes, geometrikus formák, vagy a lézerrel húzott tökéletes vonalhálózat izgalmas térbeli hatásokat és sokféleképpen nézhető formaalakzatokat eredményeznek. Objektjeivel Gáspár az üvegművészet mediális és műfaji határterületeinek vizsgálatára, valamint újraértelmezésére törekszik. A hagyományosan iparművészeti műfajként elkönyvelt üveg képzőművészeti lehetőségeit kutatja, egyrészt a dizájn fogalmának újszerű megközelítésével, másrészt a két- és háromdimenziós ábrázolási sémák ötvözésével. A magas színvonalú, precíz technológia, a speciális anyagok használata miatt a tárgyai már önmagukban is nagy értéket képviselnek. Az MNB gyűjteményben lévő alkotások az elmúlt években készültek. E friss munkáinak formavilágát a 20. század konstruktív-konkrét és az op-art irányzataiból, valamint – a Bauhauson keresztül – a modern designból meríti. Műveinek egyediségét elsősorban az adja, hogy objektjei nem hordozzák a 20. századi iparművészet funkcionalizmusát, helyette inkább napjaink formalizmusba fulladó tárgykultúráját ironizálják. Motívumkészleteit a művész egy szigorú, de nyitott, minden pontjában ellenőrizhető geometrikus alapelemekből építkező üvegstruktúrába ágyazza. Színes üvegtáblák visszakaparásával, vagy azok csőtollal történő megrajzolásával kétdimenziós táblaképeket készít. Ezek egymásra helyezésével és összeragasztásával – a transzparencia és a fénytörés törvényszerűségeit kihasználva – szoborként is értelmezhető, körbejárható háromdimenziós művek vagy reliefek születnek.